MILSIM

Page 3 of 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Re: MILSIM

Post  Andrea (BonaVia) .C Team on Sat Oct 18, 2008 8:00 pm

kemmuna kiku iwasluna l-AFM bil helicopter xP.....
i think we should see white rocks 1st, (ghax jien qatt ma mort) u naraw jek ux kbir bizejed.
Andrea (BonaVia) .C Team
Andrea (BonaVia) .C Team

Posts : 252
Join date : 2008-06-29
Age : 27
Location : Zabbar

View user profile http://www.andrea120.hi5.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Meli - Delta on Sat Oct 18, 2008 8:06 pm

ghal milsim ma nahsibx li kbir bizzejjed imma ghal cqb 5 star nahseb. Can't wait to try it out white rocks. Tafu kemm fadal biex nuzawh bejn wiehed u iehor?
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Trevor ( SpiRu ) on Sat Oct 18, 2008 8:07 pm

i vote for white rocks 1st option

cekwiklakes jew kif il madonna tinkiteb 2nd

u lohra warajhom ax dawk liktar li nistu nersu lejhom facilment !!!
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Meli - Delta on Sat Oct 18, 2008 8:10 pm

ghal milsim trid area kbira hafna imma ta. Barra minn malta ikollok areas enormi, u juzaw anke jeeps u mapep u ek u jkollom hill raids, dawn attacks, recon u xeba min dawn. Ghandom fejn ux, ahna dik li ghanda kontrina, l-ispazju.
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Guest on Sat Oct 18, 2008 8:28 pm

Kont qieghad nahseb. White rocks irridu noqghodu naqa attenti... ghax after all ghadu jintuza mil AFM, St.John, CPD etc for several trainings. Filfatt dil-gimgha stess kien hemm 'terrorist attack' white rocks.

So ma nafx kif id-diskussjonijiet qeghdin ghaddejin. However lol noqghod attenti, mhux ikunu qeghdin nilghabu u naraw xi Osama Bin laden gej fuq xi boeing, f'gieh Alla.

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Matthew aka. CazzU on Sat Oct 18, 2008 8:34 pm

ezat al milsom trid area kbira. Area li minn naha tara xed jigri in naha lohra mix tajba. Bekk l-ahjar post, ximkien fejn u kbir, u fej emm desity olja ta sigar. Ax inkella int wont even last an hour!. Pro kif qal il-wookie, no caming and fires gol buskett. U kemmuna ma nahsebx li hija daqsekk tajba ax kullimkiem flat earth. Nejduha kif inu, Buskett zgur huwa the best option, imma dak out of bounds al daw laffarjiet. Verdala gardens are very good. Emm hafan sigar go xulxin, pretty wild u kbir. Meta gieli grejta sa fuq is salib ta lolja, il-verdala gardens iggibhom tahtek. Issa la mmur niehu pic.
Matthew aka. CazzU
Matthew aka. CazzU

Posts : 139
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Siggiewi

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  wOoKiE on Sat Oct 18, 2008 9:34 pm

Trevor ( SpiRu ) wrote:
cekwiklakes


"Chadwick Lakes" lol! Wink

wOoKiE

Posts : 73
Join date : 2008-06-20
Age : 35

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  wOoKiE on Sat Oct 18, 2008 9:50 pm

Fittixt naqra u sibt dawn l-areas li ma nistghux nilghabu
(http://www.parks.it/world/MT/Eindex.html)

Nature Reserves

* Bahrija Valley and Wied Gerzuma
* Between Wied ta’ l-Arkata and Ta’
* Sparati
* Filfola
* Fungus Rock
* Ghajn Damma and Pergla Area
* Girgenti
* Gnien il-Kbir
* Il-Ballut, Wardija
* Il-Hazina
* Il-Maqluba
* Mgiebah Valley
* Mtahleb Valley and Wied Markozz
* San Pawl tat-Targa
* Ta' Baldu
* Wied Anglu
* Wied Ghollieqa
* Wied Hazrun
* Wied il-Baruni
* Wied il-Ghasel
* Wied il-Hut
* Wied il-Mizieb and Wied tax-Xaqrani
* Wied ir-Rum
* Wied Moqbol
* Wied Qirda
* Wied San Blas and Wied Bingemma
* Wied tal-Bloq
* Wied Zembaq

Sites of Scientific Importance

* Dahlet ix-Xilep
* Gebel Fessej
* Ghallis Rocks
* Ghar il-Friefet
* Il-Fekruna
* Il-Hnejja
* It-Taqtiegha Rocks, Delimara
* Kemmunett Shingle Beach

Areas of Ecological Importance

* Blue Lagoon Islets
* Coastal cliffs at Ta’ Bulebel
* Coastal cliffs from ic-Cirkewwa to Benghajsa
* Coastal cliffs from id-Dahla ta’ San Tumas to is-Sarc
* Coastal cliffs from il-Ponta ta’ l-Ahrax to Rdum il-Hmar
* Coastal cliffs from il-Ponta tal-Qrejten to il-Qala ta’ San Gorg
* Coastal cliffs from tal-Blata to il-Qala tal-Ghazzenin
* Freshwater wetland at Il-Qaliet
* Ghajn Tuffieha Bay
* Il-Hofra
* Ramla Bay
* Saline marshland at ir-Ramla tal-Bir
* Saline marshland at Ta’ Qassisu
* Saline marshland at the mouth of Wied il-Mistra
* Tas-Sellum and Wied Ghajn Zejtuna
* Wied il-Kalkara
* Wied ta' Rinella

Sites of Scientific Importance/Areas of Ecological Importance

* Armier Bay
* Bahrija Valley, Wied Rini and Wied Gerzuma
* Buskett Gardens
* Cawla Rock
* Cominotto
* Freshwater wetland at il-Qammieh
* Freshwater wetland at il-Qattara, Dwejra
* Freshwater wetland at l-Ghadira s-Safra, Ghallis
* Gebla tal-Halfa
* Ghajn Klin, Xatt l-Ahmar
* Golden Bay
* Part of watercourse at Wied Musa
* Rocky coast, watercourse and karstland surrounding and including the Pembroke Rifle Ranges
* Saline marshland at il-Maghluq
* Saline marshland at Qalet Marku
* Saline marshland at Ramlet il-Qortin
* Sand dunes and saline marshlands at il-Qala ta’ Santa Marija
* St Paul's Islands
* Ta’ Sarraflu
* Trees at Kennedy Grove and Kennedy drive, is-Salini
* White Tower Bay
* Wied Blandun
* Wied Ghomor
* Wied il-Lunzjata / Wied ix-Xlendi / Wied tal-Kanttra
* Wied Mgarr ix-Xini

Bird Sanctuaries

* Addolorata Cemetery
* Comino
* Ghadira
* Ghammar Hill
* Il-Ballut, Marsaxlokk
* Manoel Island
* Marsa Sports Ground
* Portes-des-Bombes
* San Anton Gardens only
* Simar
* Ta’ Cenc
* Ta’ Lambert
* Ta’ Qali

Historical Trees having an Antiquarian Importance

* Antiquarian Trees at Il-Mall
* Antique Olive Grove at Bidnija

Other Protected Areas

* Filfola, Marine

wOoKiE

Posts : 73
Join date : 2008-06-20
Age : 35

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Matthew aka. CazzU on Sat Oct 18, 2008 10:17 pm

verdala gardens mux imsemmijien u?
Matthew aka. CazzU
Matthew aka. CazzU

Posts : 139
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Siggiewi

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Andrea (BonaVia) .C Team on Sat Oct 18, 2008 10:19 pm

ma jidirlix imsemija
Andrea (BonaVia) .C Team
Andrea (BonaVia) .C Team

Posts : 252
Join date : 2008-06-29
Age : 27
Location : Zabbar

View user profile http://www.andrea120.hi5.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Nicolai_A on Sat Oct 18, 2008 11:16 pm

Qed issemmu hafna postijiet li il majjor parti taghhom mhumiex tajbin, il positjiet li nistaw nipprattikaw l'isport tghana irid ikollu perimiter, fence jew hajt, li in nies ma jistawx jidhlu fih. jew ghal inqas ikun hemm restricted area min fejn jistaw jidhlu u dik id dahla tkun guarded.

No Fence, No Activity. Sa fejn naf jien, apparti li huma riservi, kemm Kemmuna u kemm il Buskett ma hemmx perimiter fences, u lanqas fil widien, jekk ikollna activity u ifettilla tidhol familja, jew xi zghazah, hiking, nispiccaw fl'inkwiet.

Iccekjaw l'areas tghakom u araw issibux xi fabbrika mhux tintuza jew xi post li imdawwar b'hajt jew fence. Imbghad naraw inkunux nistaw ingibu permess ghalih.
Nicolai_A
Nicolai_A

Posts : 265
Join date : 2008-04-12

View user profile

Back to top Go down

Fabbrika???

Post  AVLA on Sun Oct 19, 2008 1:04 am

Rambo haven't u been reading??? ahna mux irridu post ihor ta... ax issa jekk allah jrid jkolna WhiteRocks... imma MILSIM (li tkun activity, ta darba fsena jinnaf) ma issirx go fabbrika lol... u ad fadal guys ta, dana forsi jekk lawtoritajit jifmu xirridu... kapaci jipprovdu post al miftuh... b'regoli adatti alih
AVLA
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 29
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Matthew aka. CazzU on Sun Oct 19, 2008 1:49 am

u ijja l-ahwa issa we should be happy ha jkollna post gdid. Umbad about these things we worry later... Issa lets have fun with what we have... Very Happy
Matthew aka. CazzU
Matthew aka. CazzU

Posts : 139
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Siggiewi

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Meli - Delta on Sun Oct 19, 2008 4:28 am

Mark (Rambo) wrote:Qed issemmu hafna postijiet li il majjor parti taghhom mhumiex tajbin, il positjiet li nistaw nipprattikaw l'isport tghana irid ikollu perimiter, fence jew hajt, li in nies ma jistawx jidhlu fih. jew ghal inqas ikun hemm restricted area min fejn jistaw jidhlu u dik id dahla tkun guarded.

No Fence, No Activity. Sa fejn naf jien, apparti li huma riservi, kemm Kemmuna u kemm il Buskett ma hemmx perimiter fences, u lanqas fil widien, jekk ikollna activity u ifettilla tidhol familja, jew xi zghazah, hiking, nispiccaw fl'inkwiet.


Verdala imdawwar b'hajt ta tmien piedi, u out of bounds ghas civillians u guarded mis-suldati, gifieri iktar safe min hekk ma nafx!

Plus kbir mhux hazin ghax kont nikkampja hemm ma l-iscouts u emm hafna hafna sigar u wild growth!!!!!
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

OK...

Post  AVLA on Sun Oct 19, 2008 1:26 pm

Damn right we must take care of our new territory, WhiteRocks... Hopefully MILSIM will be done too in maybe Verdala Gardens... since Stefan is not the only one... who i heard saying that it is Fenced... i think it stands on a better friendly percentage than... the other places...
AVLA
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 29
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Meli - Delta on Sun Oct 19, 2008 1:35 pm

not fenced but better,..... walled gifieri zgur hadd ma jidhol u hadd ma jara gifieri no panic. the only thing that might be an obstacle is the fact that it is an official residence of the President of Malta. but if we don't try we won't achieve anything, l-iktar l-iktar they tell us "no". No harm in trying.


Last edited by Stefan Meli (Meli) on Sun Oct 19, 2008 1:40 pm; edited 1 time in total
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Andrea (BonaVia) .C Team on Sun Oct 19, 2008 1:44 pm

e mazza il post jider
Andrea (BonaVia) .C Team
Andrea (BonaVia) .C Team

Posts : 252
Join date : 2008-06-29
Age : 27
Location : Zabbar

View user profile http://www.andrea120.hi5.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Ian (El_Pilota) - DELTA on Sun Oct 19, 2008 5:06 pm

If they let boy scouts use it, why shouldn't we use it? Maybe because of our AEGs but as long as it is out of bounds for civilians I don't think should be a problem!
Ian (El_Pilota) - DELTA
Ian (El_Pilota) - DELTA

Posts : 130
Join date : 2008-05-19
Age : 29
Location : Rabat

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Meli - Delta on Sun Oct 19, 2008 5:31 pm

Nixtieq nisma x'jahsbu tal-kummitat. Tahsbu li nistaw nahdmu fuqa dil-bicca xoghol bhala the next project after white rocks?
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Guest on Sun Oct 19, 2008 6:04 pm

u ajma come on guys... qiskhom qedin tajtu nilghabu wara il gates ta buckingham palace jew il -whitehouse.

Jien napprezza l-ideat ta... imma nahseb qedin ikunu ambizzjuzi wisq. Tinsewx, boy scouts qedin hemm minghajr weapons... ahna, nies civili, hadt ma jaf min ahna minn Adam u ha nidhlu fir-residenza ta' Kap ta Stat armati sa sniena.

Nahseb we have to be abit more realistic... u ma nahsbux li ahna xi suldati

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Guest on Sun Oct 19, 2008 6:07 pm

Hi Stefan,
I was reading your posts during these last 3 days for your feedback and comments.
Re the MILSIM, I saw a number of different opinions but something that we need to take in consideration in the size of the island and the mentality of the people. Abroad is a different story. Remember 25th September, “saw running people in army cloths running around” . As is, it is difficult, “forsi” in the future it will be different, but do not count very much on it. When I was at Praga, I had the opportunity to participate in airsoft activities with a local club. The place for their activity was fantastic with different terrains and buildings which was located in Praga 5 district, apart from the fact that they used to carry the equipment with less hassle and restrictions then us. But as I said, size of the island and mentality of the people. But I will say “may be possible” that things change.

As regards to “whiterocks”, my last communication was that MTAC is waiting for the police “ok” and which will be given through the weapons board by this week. If nothing else happens. But in view of this, an official communication will be given out as things get finalized.

Said all this, it remains the problem we have faced during last week.
As well, an official communication will be released to all members as things will be sorted out at committee level. At the moment we are trying to sort out a decent way out for all specially in mind the active members. But as well. At this stage as things are still evolving, it is pre mature to give a formal standing on this problem.

Regard.
Mario.

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Nicolai_A on Sun Oct 19, 2008 6:28 pm

Hi guys, ma nafx min minnkom mar white rocks dan l'ahhar, imma illum mort natih daqqa t'ghajn. Impressjonani, l'ammont ta Zibel u imbarazz li hemm, ma qadx nidhol fid dettall x'hemm fil bini, imma barra qisu il Mghatab 2. Apparti li nhar ta hadd ikun impossibli biex tghamel activity, ghax filfatt meta mort illum, l'ammont ta nies li kien hemm, kien difficli ukoll nidhol bil karozza, nispera li is sibt aghl inqas ikun clear, apparti min hekk, jien ma rajt l'ebda perimiter fence mad dawra, igifieri civilians jistaw jidhlu min fejn iridu fil post.

Anyway lets hope to get it soon, then we see what can be done.
Nicolai_A
Nicolai_A

Posts : 265
Join date : 2008-04-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Trevor ( SpiRu ) on Sun Oct 19, 2008 6:32 pm

rambo can we make signes that activities can be in rrpogress and if they enter ( not permitied uwx ) they enter at there own risk ?? ekk jinqala xi haga nehilsuwha axi lkona sighns uwx .....
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Guest on Sun Oct 19, 2008 6:35 pm

Issa Re the actual grounds to use for a MILSIM, the only place that I can think off is simply “Handaq”, but it is a no go area for something like this.

Verdala grounds, in my modest opinion, it is an absolute “no go”, please remember, it is the residence of the president, it is under the eye of birdlife, you have ALE patrolling for illegal hunting, illegal hunting around the grounds!!, the palace is open for tourist on certain days so the last thing they would like to see is “ME” hooded and armed with an MP5 running around or the sound of our weapons being fired and someone shouting “HIT”. Scouts are scouts, airsoft comprises weapons.

The only possible solution is Kemuna. In the past, we used to camp on the island in winter. It is a hassle to carry the equipment, but I know who can give us a hand.
But camping on Kemuna for 3 to 5 days is not a joke, you are simply cut out of everything. And if you get hurt, you have to be airlifted. Apart from the fact that you have to bring with you everything from water to the tent in where you will sleep. Before hand, you need permits as well.
BUT Kemuna is not impossible to make a decent MILSIM on and by time it could even be possible to do
as in the past I used it for camping.

So lets first sort out “white rocks” we start using the facility. Once we have the ball rolling, we may think of a decent MILSIM activity.

Regards.
Mario.

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 3 of 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum