>>BAIC<<

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Ian (El_Pilota) - DELTA on Wed Oct 15, 2008 3:09 pm

kif hareg ghalikhom avla lol min banda ghandu ragun. Imiskom hattu l-oportunita li tixtru AEG u titfawh fuq xi hadd tal club kif ofrew diversi membri jekk tridu tilabu u tarmaw. Sa riedu jiehdu trouble kollu sabiex jipruvaw igibulkom AEG min barra u hadd ma xtara... Jin bla licenzja ima AEG tijaj u nilab daqs lohrajn u xorta nista nixtri u narma. Naf min qijed jeqred haba LOR u licenzja umbat qalli li hemm cans li ma jixtrix arma kif ikollu licenzja. heh qas haq il qrit Razz


as avla said,


LESS WHINING MORE PLAY...
Ian (El_Pilota) - DELTA
Ian (El_Pilota) - DELTA

Posts : 130
Join date : 2008-05-19
Age : 29
Location : Rabat

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Meli - Delta on Wed Oct 15, 2008 4:49 pm

dik ta barra emm min red jixtri imma kien hemm diversi problemi b'serial numbers u affarjiet ohra
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Pierre Farrugia on Wed Oct 15, 2008 5:52 pm

Hello all,

I know you feel frustrated , but think positivly, at least the process everyone has passed trough has started, so countdown on the way! Can you imagine, I had Target shooter A licence but no TS B airguns, and I was allowed to buy a real M4 but not an airsoft M4 !!!! Avla is right, atlest in our club we have 2 extra m4 toplay with, there are things we can try to arrange,others no!

About licence, worst I see is, since we all live in one country altough in different towns, that the process has time variation of 3months, sometake 1month and others 4months !

Good luck guys, at least the TS B course has arrived!
Pierre Farrugia
Pierre Farrugia

Posts : 329
Join date : 2008-04-13
Age : 46
Location : Zabbar

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Trevor ( SpiRu ) on Wed Oct 15, 2008 6:13 pm

konnnnaaa u adna najxxxuuuu fpajjjjizzz tallll miccckkkeyyy mousssseee !!!!!


save this qoute for all the needs you have an meetiongs you have ...its very helpfulll !!!
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Bezzina (Mustangi) on Wed Oct 15, 2008 8:13 pm

di li ma naqbilx mahha jin...l-ewwel 3 mnts nistennew 2 mnts notice bix amlulna bicca laqa sija kollox (u xorta ridet tigini hazina ax ismu haduh kompetament hazin :'()...imbad gi jajdilna li anna xar ihor al-lor....u al-licenzja anna xi 3 mnts (issa toqodux tajduli ax kin aw 4 minnkom jafu n-nis u gabua f'xar jew inqas ax dawk ma joddux :/) u imbad xi 2 weeks ohra bix taddilek it-transfer. Bin-nejk in-nejk ha jkun ha sena dal-process shih Sad. kiku bix tlajna fuq il-qamar domna daqsekk l-art adna zgur :S.
Bezzina (Mustangi)
Bezzina (Mustangi)

Posts : 140
Join date : 2008-07-02
Age : 28
Location : Ta' Xbiex

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Marlon (Liquid) - DELTA on Wed Oct 15, 2008 8:15 pm

elpilota wrote:kif hareg ghalikhom avla lol min banda ghandu ragun. Imiskom hattu l-oportunita li tixtru AEG u titfawh fuq xi hadd tal club kif ofrew diversi membri jekk tridu tilabu u tarmaw. Sa riedu jiehdu trouble kollu sabiex jipruvaw igibulkom AEG min barra u hadd ma xtara... Jin bla licenzja ima AEG tijaj u nilab daqs lohrajn u xorta nista nixtri u narma. Naf min qijed jeqred haba LOR u licenzja umbat qalli li hemm cans li ma jixtrix arma kif ikollu licenzja. heh qas haq il qrit Razz


as avla said,


LESS WHINING MORE PLAY...

meta ma ikkelekx xtaghmel bxi haga trid tadih iz zmien filkas tiei inkompli il qried XD
Marlon (Liquid) - DELTA
Marlon (Liquid) - DELTA

Posts : 363
Join date : 2008-06-20
Age : 31

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Trevor ( SpiRu ) on Wed Oct 15, 2008 8:28 pm

marlon sry to say this but ...you ta;lked from you butt ..... jin ili najd li ha nixi aeg u namlu huq xi hadd zmien ...imma ma sibtx man ax min jista ma tantx jersaq lemm u min minhhom andhom 3 aegs already in car ...igifiri al xejn qerd tajdu more play ax play sa fejn edin qed naslu .......issa dak andha mil inqas xghar biex johorguwha + 2 weeks wara tasal andnha + time range from 1 to 4 monthx biex tasal from police ......as to coment to other member ; we know that you mad it already so we more whin we more settle this up .....ax fili tmur amacs u jajdlek 3 monthx ikollok kollox u fili icempel u jajdlek ma jistax jamila issa ...

u jin taf kemm jidajlu bil baqr ommu !!!!!! u mhux alissa biss... ax jin irid u ma iridx sa novembru irid nistennna..... imma al hija li ilu jistennijha 6 months ...nice faken double time !!!

thx tal bibja spir !!!
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Marlon (Liquid) - DELTA on Wed Oct 15, 2008 8:53 pm

jien li neqred ed spir, lohra ta aeg elpilota qala quote dik imma nahfirlek <3 :p

imbad iz zewg nahhet hemm ragun ahna min naha tana ma nsitaw namlu xejn ax nistenaw minghand in nies + mhux kullhadd ikun irrid jaghmel aeg fuq haddiehor ez: jien. u min naha lohra il club ed jaqdina ukoll (li 10x al dik)

imma issa qed intawluwa naqa wisq issa jigiex xahar iehor jew 4 xuhur ohra ma jidependiex mina imma mil bniedem li ikun ed "jahdem" fuqhom (ax adni ma nistax nifhem kif laffarijeit idumu daqshekk imma insoma drajt issa)

PS: imbad il bniedem ala jeqred mhux ax ma ikellux affarijiet ohra xjamel u dik tkun ed ittih fghajnu, kiku busy hafna ma tatix kas tejd u ija imbad naraw Smile
Marlon (Liquid) - DELTA
Marlon (Liquid) - DELTA

Posts : 363
Join date : 2008-06-20
Age : 31

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Trevor ( SpiRu ) on Wed Oct 15, 2008 9:16 pm

100000% naqbel mijek imma il problemma hi li indumu 1 wwekk nistennew airsoft ..biex namlu 2 rounds bis !!! that iritates me a lot Mad imma xtamel issa nraw uwx ...ha nispiccaihanut tal parts jin daqs kemm niziltu afarijiet
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Marlon (Liquid) - DELTA on Wed Oct 15, 2008 9:42 pm

mela jekk xi hadd ikellu bzon xi parts jaf fejn jista issiba Razz

naf mhux wahdek anke jien al 2 rounds u gieli andi xorti jekk nati 10 shots imma tiehu pacenzja alissa u forsi xi darba ikelli l85 Smile
Marlon (Liquid) - DELTA
Marlon (Liquid) - DELTA

Posts : 363
Join date : 2008-06-20
Age : 31

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Trevor ( SpiRu ) on Wed Oct 15, 2008 9:44 pm

whit all respect im not at techer biex nihu pacenzja ......nihu ir ras !!! .... nistenna biss tista no other options !!!
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Matthew aka. CazzU on Wed Oct 15, 2008 9:51 pm

u halluna ha neqirdu. Xiz zikk biex jamlu cucata daw ta l-amacs qishom ed jamlu d-dinja. Umbad kif jista jkun ma neqredx, andi l-affarijiet kolla u anka parts u ma nista namel xejn! u kif qal spiru, meta mort biex napplika ma nafx kemm il darba qali "3 xur u jkollok kollox". yeah right! veru li issa amila il course flahhar imma kif qalilna li andek xar biex jamlu bicca karta qatani min gewwa!
so it theory ta "less whining more play" tapplika al minn andu aeg BISS!
Matthew aka. CazzU
Matthew aka. CazzU

Posts : 139
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Siggiewi

View user profile

Back to top Go down

LOCK THREAD

Post  AVLA on Wed Oct 15, 2008 10:07 pm

this thread is only causing flaming and making hot heads... LOCK IT ax im not rly in the fucking mood to see those argument types; Belive me ax fejn hajja... qas haq dak iz-zobb ta TSA ma tibda.

IFMUWA SEWWA... HADT MA QALILKOM HUDU PACENZJA... MIN QALA QALILKOM BIX JEHLES... STENNEW DAK LI RIDU JAJDULKOM U EKK ANDKOM TAMLU... (billi izzomu contact mahhom ma fiha xejn).

Nfakkarkom li xi hadt minkom jekk taqraw fuq qal... li fuq phone jajdu haga u face-to-face jajdu ohra... mela allura tapplika at-TSB LOR maybe li kulhad jaf kif jahdmu is-sistemi maltin... jin lili qaluli li nehoda after 3 weeks... MY A+B LOR DID COME AFTER 5 DAYS FOLLOWING THE TEST I DID.
JUST WAIT... u minix ser nerga nippostja jew nwigeb al iktar mistoqsijit fuq dan is-suggett...

Its useless u its an insult to the club... to come here, WHINE, we help and u still WHINE, and pretend that ur 100% doing the right thing.

LOCK THE THREAD
AVLA
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 29
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Trevor ( SpiRu ) on Wed Oct 15, 2008 10:12 pm

rmm ok nies ahjar nalqu post ax nibqaw sejrin issa fak it memx xtamel .....u u mhux alik avla tifimniex hazin man ........if some one thinks hes a big boy if hes helping us just tell me i dont need anyone !!! mhux alik avla man tahsibniex hazin dejem entni meta saqsejtek jin .....and yes the club helped us and arranged things a bit !!! but when ppl are saying a word and the fact is aonother is totally bull shit now !!!
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Matthew aka. CazzU on Wed Oct 15, 2008 10:19 pm

u le avla ahna mux alik ed nejdu. u anzi il club jimxi sewwa hafna ijed mana ax anka 2 aegs tal-club anna. u mux insult al club. laqqax xejn xiz zikk.imma nahseb li veru ahjar ma niqawx nipostjaw awekk ax inkella ma nibdewx ma nifmu xlil xulxin sewwa, bhalma diga gara
Matthew aka. CazzU
Matthew aka. CazzU

Posts : 139
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Siggiewi

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Bezzina (Mustangi) on Wed Oct 15, 2008 10:31 pm

Uuuuu AMACS are just slow in des things...l-ewwel joqodu gejjin bid-dajsa bix jamlu bicca laqa...xarej biex jamlu bicca laqa ta sija kollox. ISsa gew qalulna 3mnts. We whine cause we want 2 play as soon as possible and have more fun. Regarding AEGs on other ppl...personalment ma nhossnix komdu namila u toqodx tajdli ax it tali amila u l-ihor amila u ekk. Neqred ax nati kas u ax irrid nilab, imma ahna natu kaz u rridu nkunu parti mill-klabb...issa jekk qed indejqukomhudu pacenzja u Razz.

Hadd m'hu qed jinsulta l-MTAC/ARM, anzi intom imxejtu mana tjb hafna u jin personalment ninsab grat ghal dak li amiltu mana, imma ghad jonqos hafna u xi kultant naqtaw qalbna u nirrabjaw Sad.[b]
Bezzina (Mustangi)
Bezzina (Mustangi)

Posts : 140
Join date : 2008-07-02
Age : 28
Location : Ta' Xbiex

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  AVLA on Wed Oct 15, 2008 10:39 pm


Neqred ax nati kas u ax irrid nilab, imma jekk bil-malti ahna l-godda qedin piz fuq l-istonku ajdulna mill-ewwel.

That is what im talking about... QEDIN IGGIBU KOLLOX LI JIDER LI QISKOM QEDIN IDDEJQUNA... TILABUWIX TAL-L!#4 VITTMI... mintomx iddejquna... xas-surdita hija din??? kretinata mil-kbar dan il-punt...

u general point... min qed jajd li muwix club insult... MELA ALLURA GO AND WHINE ON AMACS' FORUM not on ARM FORUM... jekk tridu li tamlu id-differenza... (Li jin personalment ma neminx li bnidem jista jamel differenza) MORRU U AJDU DAN KOLLU LIL AMACS EKK STRAIGHT AND PLAINE sakemm mintomx tippretendu li ARM jamel xi haga fuq din wkoll...

LOCK LOCK LOCK THREAD ax ha tifqawni bil-kbir illejla diga ilni gimgha mifquh.
AVLA
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 29
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Meli - Delta on Thu Oct 16, 2008 1:14 am

jien nikkrepa kelli sakemm kelli il- licenzja f'idi. Kulhadd ghadd mil-isttess burokraziji u kulhadd kellu jistenna hafna al-lewwel aeg tieghu. Anzi ahna konna f'pozizzjoni ghar ax ma kienx emm aegs tal club gifieri qisu rihkom iktar lucky minna!

PS dal- hafna dewmien ghal-lewwel arma biss ta, umbad meta tigu niex tixtru ohra ma ddumux (ovja jekk tkun taht it-TSB).
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Andrea (BonaVia) .C Team on Thu Oct 16, 2008 9:01 am

guys relax anzi diga amiltu il bica l kbira...... unlike you i need to w8 an other 1yr to get the licence :/
li kiku kont minkom incempel lil AMACS xi 2 times a week hali nifqalom mohom u forsi jaglu naqa uwx
Andrea (BonaVia) .C Team
Andrea (BonaVia) .C Team

Posts : 252
Join date : 2008-06-29
Age : 27
Location : Zabbar

View user profile http://www.andrea120.hi5.com

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Marlon (Liquid) - DELTA on Thu Oct 16, 2008 10:08 am

hey watch the bright side of this all, we all passed from the "course session" Very Happy and no-one got shoe killed by mario either Very Happy last tues

cheerfullness in the face of adversity come on guys

edit: thread shouldnt be locked but change the subject on what we learned during the course Smile, personally that thing of the neck really should be looked at or at least warn all the members what can happen
Marlon (Liquid) - DELTA
Marlon (Liquid) - DELTA

Posts : 363
Join date : 2008-06-20
Age : 31

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Matthew aka. CazzU on Thu Oct 16, 2008 12:55 pm

"cheerfulness in the face of adversity" hmmm nahseb naf minn fej gibta dik marlon..lofl
Matthew aka. CazzU
Matthew aka. CazzU

Posts : 139
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Siggiewi

View user profile

Back to top Go down

Re: >>BAIC<<

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum