Forming ONE committee to monitor all activities

Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Nicolai on Fri Oct 17, 2008 12:07 am

Dear members

Following the current issue and other previous issues I am hereby forwarding a motion to dissolve ARM and MTAC committees and to form one committee to monitor all airsoft activities. Considering that the White Rocks permit has been issued on MTAC and that all players are members of MTAC, I suggest that fresh elections are held and the committee be an MTAC committee.

Kindly post your views so that we can take a decision without delay.

Regards

Nicolai
MTAC committee
Nicolai
Nicolai
Admin

Posts : 74
Join date : 2008-04-13

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Trevor ( SpiRu ) on Fri Oct 17, 2008 12:34 am

in my view its better how it is now !! or more fessel will grow.evryone had his chance to vote and sure members of the comitee are making there best to atcive what members and comitee wants .thx
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Meli - Delta on Fri Oct 17, 2008 1:14 am

I don't see the sense in having 2 commitees. To be honest I thought that MTAC was dissolved as soon as ARM was formed and that ARM automatically took over. What's the point in having 2 comittees with one being dormant? I agree with dissolving both and having one comitee. What's the point of having 2? Just make sure that a temporary 'acting' comittee is set up in the mean time so that permits from PARKS can be issued and we can still play. Like that everything can be done with transparency and the new ones (and old ones) can have their weekly activities. bounce Plus in my opinion this isn't an attack on ARM, its just to reduce a redundant comittee and have one governing comitee. I am happy with the ARM comittee till now personally. I just think its bla sens to have 2, one of which is dormant. bounce
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Bezzina (Mustangi) on Fri Oct 17, 2008 1:30 am

Jien nghid li zewg kumitati mhux taghmel sitwazzjoni tajbe u professjonali ghax ma tanxt taghmel sens li wiehed active imma jrid bilfors jidher kumitat dormant biex niehdu li rridu (permessi, ligi, bla bla bla). Jiena nghid li ghadu jkun hemm kumitat wiehed li jmexxi sew u kif suppost mhux qatta' glied bla idea x'inhu jigri, imma qabel xejn, irridu naghmlu laqgha qabel tibda' activity, nitkellmu ftit bejnietna sew, forsi jejdu xi haga l-kumitat prezenti u hekk, kulhadd jghaddi l-opinjoni tieghu. Billi se naghmlu elezzjoni m'hu se nsolvu xejn jekk dawn l-affarijiet ma jigux risolti minn issa, u ser ikarkru gol-kumitat gdid, u nerghu koppi. Ahjar nitkellmu sew qabel infattru imbghad nergghu nibdew.
Bezzina (Mustangi)
Bezzina (Mustangi)

Posts : 140
Join date : 2008-07-02
Age : 28
Location : Ta' Xbiex

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Ian (El_Pilota) - DELTA on Fri Oct 17, 2008 1:50 am

First of all I agreed with the creation of ARM since I thought that by time ARM will take over MTAC and be totally independent of any other groups, that is AMACS. Seeing things as they are, ARM is getting the ideas and uses MTAC to make them real. Personally I think there is no need for 2 committees as the reason for creating ARM is no longer valid. Its better if the ideas get straight from MTAC (that is after consulting all the members) and processed there and then, since as it is, ARM need to consult with MTAC before changing ideas to facts. We all need to be on the same side of the rope as it is useless to have two sides of the same club on both ends of the same rope. bounce
Ian (El_Pilota) - DELTA
Ian (El_Pilota) - DELTA

Posts : 130
Join date : 2008-05-19
Age : 29
Location : Rabat

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Ok

Post  AVLA on Fri Oct 17, 2008 2:15 am

Niki... i propose another idea... (ax l-opinjoni tijaj hija li... jekk limgiba ma tindibilx... nistaw namlu 30 club/committee ax alxejn...) mela ha najda bil-malti halli ma jkunx emm skuzi;

JIBQA ARM...

JINTESA KOLLOX... (u meta najd ekk, taf li din lidea tmur kontra il-principju tijaj habba li jin kont blacklist #1) ax dan uwa grupp u hbib sippost jahfru lil xulxin u jghinu lil xulxin...

KULHAD JINTEFA F'POZIZZJONI LI JGHIN BIX KULL PROBLEMI LI GEW JISSOLVU... (interni u barranin bla interess personali)

ARM COMMITTEE MA JIBQAX JZOMM SIGRITI...

U... LIVE HAPPILY EVERAFTER
ofcourse jekk hadt ma jaqbel ma din lopinjoni (li mijix daqsekk tqila)... JIN immur fuq id-decizjoni... ta elezjoni gdida u il-kumitat jkun MTAC...

P.S. AMACS is not a reason to escape from MTAC... its a business yes but we managed till here and I think 1 business-man can be dealt with too... I also suggest MTAC to see what AMACS can and cant rly do so that less members can be tensed about the idea of being under a business.

soo... +FORGET+FIX or -ARM+MTAC, whats it gonna be???
AVLA
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 29
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Nicolai_A on Fri Oct 17, 2008 8:35 am

elpilota wrote: Its better if the ideas get straight from MTAC (that is after consulting all the members) and processed there and then, since as it is, ARM need to consult with MTAC before changing ideas to facts.

Its not as U see it, ARM thinks and takes desisions on its own, doesn't need any consultancy from MTAC. MTAC is only used in cases where legality is involved, like acquiring a new land, since MTAC is part of AMACS. (Mind you MTAC committee always helped when ARM needed ).
Nicolai_A
Nicolai_A

Posts : 265
Join date : 2008-04-12

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Pierre Farrugia on Fri Oct 17, 2008 8:56 am

Hello,

I too think there should be one good committe, in both committes are very valid members, more so with experience gathered by older members and if united they would make a better contribution to the members. Also due to the resignation of JP and myself, these normally have to be filled out. Lately we are having a lot of problems, and if we don't try to do something radical, we are going to loose everything we done so far. Lately things are always tense, and can say this as I was in committe too, so not blaming any ARM comm. member!

Regards

Pierre Farrugia
Pierre Farrugia
Pierre Farrugia

Posts : 329
Join date : 2008-04-13
Age : 46
Location : Zabbar

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Guest on Fri Oct 17, 2008 9:30 am

AVLA wrote:
ARM COMMITTEE MA JIBQAX JZOMM SIGRITI...

Malcolm,
Spjega ruhek hawn!
Just remind me please forsi nsejt xi haga jiena?

Rgds.
Mario.

Guest
Guest


Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Marlon (Liquid) - DELTA on Fri Oct 17, 2008 10:43 am

mela jien nahseb li bhala commitee almenu kif qed nara jien sejrin tajjeb halija li xi memberi li fl-opinjoni tiei kienu validi ir resegnjaw imma affarijeit li jigru

ma narax alfejn ghanda issir elezjoni ohra al dawn ir ragunijiet:

- fl-ahhar mil-ahhar listess nies kwazi ha jitilaw jew kwazi
- da trouble kollu ax falejna gurnata? fuck it giet hekk kemm il darba mort jien u konna 7 biss u 3 inkunu minajr aeg
- bhala arm nahseb li sejjer tajjeb

affarijeit li irridu jirangaw:

- aktar communicazjoni mal-memberi, kemm il darba xi hadd jghid qed nahdmu hafna qal club imma l-affarijeit li qed issiru mhux jinajdu, mhux ax inkun irrid nindahal imma jekk il membri jafu xqed jigri aktar ihosshom safe/komdi + forsi xi hadd ikun jaf il xi hadd li jista ittina daqa teeth jew li kapaci jghaddi kelma. forsi ikellu soluzjoni ahajr ukoll.

- aktar communicazjoni bejn mtac u arm ghalkemm forsi 2 differenti fl-ahhar mil-ahhar it tnejn ta listess club u xiraq li jitkelmu sew u jafu xqed issir miz zewg nahhat (1hr il hadd jew hekk bizejed mhux xi laqa ta gurnata)

generali:

- nies irridu nifhmu ukoll li dawn nies bhalna jahdmu u kollox u mhux dejjem forsi ikelmhom hafna cans u hekk, aparti meta gew il mobile squad u hekk li naf u li hafna mil memberi wara li il pulizja hadu id detalji u hekk telqu (inc jien) waqat li huma baqaw hemm jirnagaw mal pulizja u nejk (ok naf li xolhom u qalhekk qedin imma id domanda ija, solvuwa il problema? li ma regawx gew ija)

- vera forsi min mandux aeg u hekk ikun ga naqa inkazzat u hekk kif rajna fi thread lohra imma fl-ahhar mil-ahhar kollha hbieb bejn xulxin u dan l-ewwel club li rajt li kullhadd jitkellem ma kullhadd mhux tara group naha, iehor in naha lohra u iehor hadd ma jaf fejn mar. u nispera li nibqaw hekk

- nintaqaw biex niehdu gost, naddu kelma, u nisparaw xi tnejn fuq xi hadd (normalment bezzina it target Razz) u nisperaw li ma jisparawx lilna lura XD.

PS: sry tal bibja
Marlon (Liquid) - DELTA
Marlon (Liquid) - DELTA

Posts : 363
Join date : 2008-06-20
Age : 31

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Watever

Post  AVLA on Fri Oct 17, 2008 11:00 am

Jin ma nwegibx al-isem dirett Malcolm waqt airsoft and similar related activities... xbajt najd u mux ha nerga nirrepeti...

u SIGRITI heq ma tantx emm x'tispjega ax intom tridu tajduwomna... pero nsemmilek... meta jin sirt naf ax qabzitlek bi zball... li kontu tahlu sijat twal discussions fuqi, wara dari... JEKK MIJIX TAL-MISTHIJA DIK MA NAFX XINI...

MINFUQ KEMM KONT NAJNKOM... U KEMM KONT INZOMMILKOM KOLLOX UPDATED SA L-INQAS MOBILE NUMBER...

Fuqi u ma tajduli xejn... MELA AHNA EKK JEW??? Possibli ma kelkomx xtamlu iktar siwi al-club milli tparlaw fuqi???
AVLA
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 29
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Ian (El_Pilota) - DELTA on Fri Oct 17, 2008 11:26 am

Mark (Rambo) wrote:
elpilota wrote: Its better if the ideas get straight from MTAC (that is after consulting all the members) and processed there and then, since as it is, ARM need to consult with MTAC before changing ideas to facts.

Its not as U see it, ARM thinks and takes desisions on its own, doesn't need any consultancy from MTAC. MTAC is only used in cases where legality is involved, like acquiring a new land, since MTAC is part of AMACS. (Mind you MTAC committee always helped when ARM needed ).What I intended to say was that its useless to have a committee that in order to do something legally has to use another committee. I hope that you get my point.

Ian
Ian (El_Pilota) - DELTA
Ian (El_Pilota) - DELTA

Posts : 130
Join date : 2008-05-19
Age : 29
Location : Rabat

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  AVLA on Fri Oct 17, 2008 11:43 am

Jin alkemm naqbel ma Combined Committee 1 li jihu hsib kollox... nigi ala bib dak... sewwa sakemm jin lewwel wihed nigi... mitlub SKUZA (al min ma jifimx bil-malti dika tigi "SORRY")... ta KOLLOX... ax jin la issa donna ha naqaw personali... flusi... li nfaqtom Equipment/Airsoft mil-overtime, irrid ngawdijom during play time... mux bix nzommom al-mostra fil-kamra tijaj... jigifiri jekk jzarma dan... jin u tnejn ohra li ga tafu nintefaw... AACTS jekk emm bzonn, ax menix behsibi ncedi il-hobby tijaj al xi haga banali... bhal diskussjoni vojta daqs din.

P.S. dan taw fuq jikkoncerna xnahseb jin fkas li ser noqodu naqaw personali... IR-RISPETT UWA KOLLOX, IMMA RISPETT MEMMX LEJJA... soo... U CANT EXPECT ANYBETTER ux???
U HAGA OHRA IMPORTANTI... HADT... QAS DAK TEMM FUQ... MANDU JHARES B'GHAJN KERHA LIL NICOLAI... KIKU TIFQTU TAHSBU XI TRIDU INTOM U TARAW HIS POINT, MUWIX JITLOB LI JITKISSER ARM EKK AAXXEJN... JRID LI JSIR 1 COMMITTE IS THAT SO FUCKING HARD TO UNDERSTAND???... or u r "misunderstanding" as usual???
AVLA
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 29
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Pierre Ferrante (Gunny) on Fri Oct 17, 2008 1:45 pm

Guys. Mela s-sitwazzjoni qeghda hekk. L-ARM kien gie mwaqqaf sabiex ikun jista jopera minghajr hafna burokrazija zejda u b'mod semi indipendenti mill-AMACS. L-MTAC ghadu attiv u jservi fuq livell ta' strategija ta' kif ghandu jopera l-isport, iservi ta' konsulenza lill-ARM fejn ikun hemm bzonn u ukoll iservi ta' contact point bejn l-ARM u l-bqija tal-istakeholders li fosthom hemm l-AMACS u l-awtoritajiet fejn jidhlu agreements u permessi. L-ARM hadet f'idejha l-parti operational tal-club mill-MTAC fejn torganizza lill-membri, timplementa l-istrategija tal-MTAC kif ukoll tiehu hsieb l-attivitajiet. Ghalhekk membri tal-Kumitat tal-MTAC fosthom jien ma tanx nidhru fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet (on the field).
Issa fuq li ma garax il-bierah. Il-ftehim mal-PARK kien sar bejn l-MTAC li ghandha r-rikonoxximent legali u l-PARK. Dan il-ftehim jirrikjedi li kull darba li ssir attivita gewwa Ta' Qali, il-PARK iridu jkunu infurmati bil-hinijiet u l-areas li jridu jigu uzati, u jaghtu risposta. Ghalkemm ir-rikjesta issir kmieni, hija fid-diskrezzjoni tal-PARK meta jibghatu l-permess u dan normalment jigi mibghut lejliet l-attivita sabiex huma ma jitharbtulhomx attivitajiet ohra li jidhlulhom l-ahhar minuta. Dan kien isir mill-MTAC u bhala operational issue dan id-dmir mexa u kien beda jsir tajjeb mill-ARM. Mill-incident ta' Settembru l'hawn l-PARK bdew ikunu naqra aktar kawti u issa gejt infurmat li il-permess ghandu jerga jibda jintalab mill-MTAC sabiex jerga jibda jigi kkunsidrat. Fid-dinamika tal-affarijiet kif graw illum, wasalna ghal-soluzzjoni semplici fejn jien bhala membru fil-Kumitat tal-MTAC ser inressaq it-talba personalment kull gimgha lill-PARK minflok Mario f'isem l-ARM. Hekk kuntenti il-PARK, l-ARM jibqa jkollha l-attivitajiet u l-loghob jibqa jsir. Qed nara' sfortuna biss li minn issue zghir, qam pandemonju shih.

Bhala nota tal-ahhar, it-terminu tal-Kumitat tal-MTAC huwa l-ahhar ta' Dicembru. Min ihoss li ghandu jidhol ghall-intrigu japplika meta jintalbu n-nominazzjonijiet. Sadattant ma nhossx li hemm ghalfejn isiru tibdiliet fl-istrutturi tal-Klabb u l-grupp tal-ARM.

_________________
= As I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil... cos I'm the baddest, meanest motherf**ker in the whole valley =
Pierre Ferrante (Gunny)
Pierre Ferrante (Gunny)

Posts : 42
Join date : 2008-04-16
Age : 43
Location : Dingli, Malta

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Guest on Fri Oct 17, 2008 2:20 pm

AVLA wrote:
u SIGRITI heq ma tantx emm x'tispjega ax intom tridu tajduwomna... pero nsemmilek... meta jin sirt naf ax qabzitlek bi zball... li kontu tahlu sijat twal discussions fuqi, wara dari... JEKK MIJIX TAL-MISTHIJA DIK MA NAFX XINI...

Avla.
I had spoken to you on this matter some weeks ago on a sunday afternoon on msn. and it took us at least 2 hours trying to explain it to you, but it seems that you just forgot all. Insejt il- plejtu li qajjimnt on the forum re the aeg orders and the custody, insejt the issue we had because you gave a member mobile phone to a 3rd person without informing him. We talked on these things and I spoke to you on these things.

So dont continue to fantasies with conspiracies against you because there are none.

Il - paroli fil-vojt li qiad int posting on the forum fuq secrets u dan il - kliem kollu huwa sempliciment "assumption" of your own, u dan il kliem kollu atulek diga on that day on the msn chat u ergajt atulek drabi ohra, imma adek adej bih.

Jiena iktar ma andix xnajd u ha niqaf hawn.
Jekk tridu tkomlu ghadejin biha dil haga help yourself.
I am still waiting the members decision on Nicolai issue li qajjem huwa.
RE the resignation. Lanqas biss- ma jiena ha nikumenta.

Issa jek tridu tkomplu tkabbru the situation, komplu iktbu kief qedin.
Because I, because you and because him.

Selluli.
Mario.

Guest
Guest


Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Marlon (Liquid) - DELTA on Fri Oct 17, 2008 3:06 pm

Pierre Ferrante (Gunny) wrote:Guys. Mela s-sitwazzjoni qeghda hekk. L-ARM kien gie mwaqqaf sabiex ikun jista jopera minghajr hafna burokrazija zejda u b'mod semi indipendenti mill-AMACS. L-MTAC ghadu attiv u jservi fuq livell ta' strategija ta' kif ghandu jopera l-isport, iservi ta' konsulenza lill-ARM fejn ikun hemm bzonn u ukoll iservi ta' contact point bejn l-ARM u l-bqija tal-istakeholders li fosthom hemm l-AMACS u l-awtoritajiet fejn jidhlu agreements u permessi. L-ARM hadet f'idejha l-parti operational tal-club mill-MTAC fejn torganizza lill-membri, timplementa l-istrategija tal-MTAC kif ukoll tiehu hsieb l-attivitajiet. Ghalhekk membri tal-Kumitat tal-MTAC fosthom jien ma tanx nidhru fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet (on the field).
Issa fuq li ma garax il-bierah. Il-ftehim mal-PARK kien sar bejn l-MTAC li ghandha r-rikonoxximent legali u l-PARK. Dan il-ftehim jirrikjedi li kull darba li ssir attivita gewwa Ta' Qali, il-PARK iridu jkunu infurmati bil-hinijiet u l-areas li jridu jigu uzati, u jaghtu risposta. Ghalkemm ir-rikjesta issir kmieni, hija fid-diskrezzjoni tal-PARK meta jibghatu l-permess u dan normalment jigi mibghut lejliet l-attivita sabiex huma ma jitharbtulhomx attivitajiet ohra li jidhlulhom l-ahhar minuta. Dan kien isir mill-MTAC u bhala operational issue dan id-dmir mexa u kien beda jsir tajjeb mill-ARM. Mill-incident ta' Settembru l'hawn l-PARK bdew ikunu naqra aktar kawti u issa gejt infurmat li il-permess ghandu jerga jibda jintalab mill-MTAC sabiex jerga jibda jigi kkunsidrat. Fid-dinamika tal-affarijiet kif graw illum, wasalna ghal-soluzzjoni semplici fejn jien bhala membru fil-Kumitat tal-MTAC ser inressaq it-talba personalment kull gimgha lill-PARK minflok Mario f'isem l-ARM. Hekk kuntenti il-PARK, l-ARM jibqa jkollha l-attivitajiet u l-loghob jibqa jsir. Qed nara' sfortuna biss li minn issue zghir, qam pandemonju shih.

Bhala nota tal-ahhar, it-terminu tal-Kumitat tal-MTAC huwa l-ahhar ta' Dicembru. Min ihoss li ghandu jidhol ghall-intrigu japplika meta jintalbu n-nominazzjonijiet. Sadattant ma nhossx li hemm ghalfejn isiru tibdiliet fl-istrutturi tal-Klabb u l-grupp tal-ARM.

hafna mil membri di riedu jisimaw, 10x for the explanation gunny.

regward tal elections li qal nicolai read my previous post u nispera li ma jinqalax aktar inkwiet Smile
Marlon (Liquid) - DELTA
Marlon (Liquid) - DELTA

Posts : 363
Join date : 2008-06-20
Age : 31

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  wOoKiE on Fri Oct 17, 2008 3:12 pm

Pierre Ferrante (Gunny) wrote: Qed nara' sfortuna biss li minn issue zghir, qam pandemonju shih.

+1 Exclamation Sad

wOoKiE

Posts : 73
Join date : 2008-06-20
Age : 35

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Trevor ( SpiRu ) on Fri Oct 17, 2008 3:15 pm

awn tila lostra jin ta !!! ha nitkelem car

jin xala ajni mis sigritti !!! jin bhala membru ma jinteresaniex xandhom mistohhbi sinjal li ma jodx alijha !!!
ekk iridu izoomu sigriet izoommuh ....mhux huma il kbar !!! ma iridx inkun bassa jin

ytf !!! tridu icaqalqu kollox ??? mhux haq lostja dejem labna u hadna gost ....??
al faken bicca activity li tlifna !!! forsi inqalet problema zghir bdaqsekk ???

u bhala arm mhux dejem enithna al aeg orders u search ...u bhala izommulna
u mtac mhux dejem enet at tsb course ??

qed tmaluwha ''MISSION IMPOSSIBLE'' !!!!! dan kollhu ala faken gurnata kulhadd qala ta listonku !!!
jin nerga najd in my openion !!! nibqaw kif ahna ax il progress qed isir xorta !!!!

thx to all
, SpiRU il Farfett !!!


Last edited by Trevor ( SpiRu ) on Fri Oct 17, 2008 5:09 pm; edited 1 time in total
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Meli - Delta on Fri Oct 17, 2008 4:47 pm

AVLA wrote:
... HADT... QAS DAK TEMM FUQ... MANDU JHARES B'GHAJN KERHA LIL NICOLAI... KIKU TIFQTU TAHSBU XI TRIDU INTOM U TARAW HIS POINT, MUWIX JITLOB LI JITKISSER ARM EKK AAXXEJN... JRID LI JSIR 1 COMMITTE IS THAT SO FUCKING HARD TO UNDERSTAND???... or u r "misunderstanding" as usual???

Agree totally, its no personal attack, its a simple and clear solution.
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Nicolai on Fri Oct 17, 2008 4:49 pm

L ewwel nett Spir, prosit tal vokabularju. Ghandek cans tirbah premju tal litteratura. Jekk ma jimportax inhall l kliem hazin barra. Jien minix qaddis imma miktub jidher ikrah hafna.

Fuq il post ta Pierre (Ferrante) ghandek punt pero minn naha l ohra xorta ma naqbilx mieghek. Hemm certu membri mill antiki li ilhom ma jigu u allura ma tantx tista tghaddi kummenti meta mintix tara l affarijiet 'hands on'. Qed tghidu li inqala kollox ghax tlifna session pero din kienet 'the tip of the iceberg'. Milli jidher mhux wahdi inhoss hekk ghax kif tkellimt jien sploda kulhadd. Zgur ma kienitx l intenzjoni tieghi din imma turi kemm hemm problemi illi m'ahniex niffaccjaw. Issa nistaw jew niffacjawhom u nsolvuhom jew inkella indawru wiccna taparsi m'hemm xejn u nistennew sakemm jerga jizbroffa kollox.

Fl ahhar mill ahhar jien nibqa insostni li jkun hemm kumitat wiehed. Biex l affarijiet ikunu cari, jien mhux bi hsiebni nohrog ghalih. Hadd ma jahseb li jien tkellimt ghax nrid il poter. Far from it. Anzi jien nixtieq nnehhi ruhi anke minn ta MTAC imma naf li jekk naqbad u nirrizenja minghajr ma jkun pjan x'se jigri aktar ha nohloq problemi. Ma nahsibx hemm ghalfejn nelabora aktar fuq dan.

Minn naha ta Mario, jekk jidhirlek li jien ghidt xi haga 'blank' jew barra minn lokha nixtieqek tispjega ruhek sew ha nara x'disgustak. Jien ma nmur lura minn xejn li ktibt u ghidt. Kont ghadni u nibqa nsostnih. Biss nerga nghid, hadd m'ghandu ghalfejn jiehu ghalih. Minn naha tieghi din mhix attakk personali fuq hadd izda attakk biex jittrangaw l affarijiet.
Nicolai
Nicolai
Admin

Posts : 74
Join date : 2008-04-13

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Trevor ( SpiRu ) on Fri Oct 17, 2008 5:00 pm

first thx nicalie for the words you sad to me ..

imma haga biss jin ma nafx nikteb daqsekk u daqs hatdihorr insumma mandekx al fjen toqod titnejek bijha....

ok its a very good idea to have 1 comitee ...avery good idea uwx ... imma imbad xse jigri ekk ikollhna comitee ?? ha ikun fuq 2 clubs jew arm biss ?? and if we are doing an election better if we make it asap maybe in lunch activity time ....help will be surly ...

u haga ohra jajdlek BIL KELMA IT TAJBA TOHROG IL FAR MIT TOQBA !! imma fdal kas immnalla zejint naqa kliem jin ax kiku ma konniex niftemu !!! insumma

thx u nisma min kullhadd.

SpiRu il- FArfett ,
fil vazett tal karawett ,
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Nicolai on Fri Oct 17, 2008 5:05 pm

Spir, ktibt hekk mhux biex nitnejjek bik imma biex nigbidlek l attenzzjoni ghal kliem hazin. Minix qaddis, nerga nghid, imma miktub jidher ikrah hafna. Dik biss Smile
Nicolai
Nicolai
Admin

Posts : 74
Join date : 2008-04-13

View user profile

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Trevor ( SpiRu ) on Fri Oct 17, 2008 5:07 pm

ok man for the swearing im sry i wil delete the post if i can !! thx again
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Guest on Fri Oct 17, 2008 11:14 pm

Nicolai,
Bdak li qiad naqra ma andi xejn iktar x nikumenta fuq dak li jiena diga ghadt f dawn lahhar jumejn.

On your quote

Fl ahhar mill ahhar jien nibqa insostni li jkun hemm kumitat wiehed. Biex l affarijiet ikunu cari, jien mhux bi hsiebni nohrog ghalih. Hadd ma jahseb li jien tkellimt ghax nrid il poter. Far from it. Anzi jien nixtieq nnehhi ruhi anke minn ta MTAC imma naf li jekk naqbad u nirrizenja minghajr ma jkun pjan x'se jigri aktar ha nohloq problemi. Ma nahsibx hemm ghalfejn nelabora aktar fuq dan.

This is your opinion, for me is fine. Now more than ever, I have nothing more to comment following your statement as things are complicated as are, so we dont need to complicate them more. I have expressed my opinion and gave the feedback. Issa the ball is not in my hands.
As I posted, we are still in good communication with parks and Ferrante gave an excellent summary of operations, so at the moment things stand as are.

Selluli.
Mario.

Guest
Guest


Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Guest on Tue Oct 21, 2008 1:25 pm

AMACS does not distinguish between Active members and not. All that AMACS know it seems is that they have a number of members on the books which they have to honour or else they will lose members. ARM was that difference. Unfortunaley it is going to be demolished for political reasons again.

Everyone forgot it seems that AMACS made a point out of a clause in MTAC regulations it seems, over the last EGM.

jp

Guest
Guest


Back to top Go down

Forming ONE committee to monitor all activities Empty Re: Forming ONE committee to monitor all activities

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum