Morning sessions

Page 4 of 4 Previous  1, 2, 3, 4

Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Trevor ( SpiRu ) on Thu Nov 06, 2008 12:44 am

uwejja mario ...haq....... mhux djem najn pruvajt saqsi tista tajdilhom int u rambo kemm kont nixrobilkhom mohkhom biex najnkhom u imbad jigi wihed ma jamel xejn u jajdli li ma nifimx ...ehhhhheee nice life mate !!!
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty int ok jew lolol

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 12:45 am

Trevor ( SpiRu ) . tista tghidli dan ic certifikat min fejn se iggibu, jew lilek kollox ibellawlek, daqs kemm min jiehu hsieb il club serju gej bis serjeta. Int ok jew? Ahjar ikollok arma qabel titkellem siehbi il hmar :-)


butler

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 44

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Guest on Thu Nov 06, 2008 12:45 am

Oh by the way.
on the 16th sejjer nispara at Safi my GSG5, se jkun hemm xi 2 hbieb ukoll.
Just qiad najdilkom biex tkunu tafu , ma jmurx tarawni ma tal AACTS jew tal bidnija u tiehdu ghalikom ukoll ghax ma adilkomx!
Selluli
Mario.

Guest
Guest


Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Trevor ( SpiRu ) on Thu Nov 06, 2008 12:46 am

hehe dahakt lala sihbi ...arma andi edha ......owned sihbi !!!! u germanizha ukoll ek trid tkun taf !!!! bili ma nifimx daqsekk ma ifirx mandiex privilegg daqsekk ta !!!! u ic certifikat jaf isibu barra ma lart ....ax jaf ikun livell tijek !!! Twisted Evil
Trevor ( SpiRu )
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 28
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Guest on Thu Nov 06, 2008 12:50 am

Se nergaw nilhqu the maximum users tal forum hawn in less than 4 hours!!

Guest
Guest


Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  wOoKiE on Thu Nov 06, 2008 12:54 am

jeez! admin pls rename thread "Beautiful" jew "Dejjem Tieghek Becky" ghax qisu telenovela sar hawn gejjin big-'gakkbinar' u 'tradimenti' u nejk.

Guys, take a deep breath.
HOLD IT
and relaax.

It's just a game.

wOoKiE

Posts : 73
Join date : 2008-06-20
Age : 35

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Nicolai_A on Thu Nov 06, 2008 12:55 am

Nice one Wooks Smile
Nicolai_A
Nicolai_A

Posts : 265
Join date : 2008-04-12

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty jien ek

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 12:55 am

Trevor ( SpiRu ) .C Team
issa eja ghadli fwicci ta ek ghatli jek int ala z**** ghax ala z**** minnik u min ta madwarwk hiel hitler


glen grima butler

Glenn jien irrangajtlek il post ghax jekk ikun hawn xi gay tecitah. Mark

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 44

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty HEHE

Post  AVLA on Thu Nov 06, 2008 12:57 am

LOL tiskanta kemm jkun emm nies ux??? iktar minn activity normali... LOL
Glen pls alissa tippostjax... fimnih il-punt... hallijom jlestu... Twisted Evil
AVLA
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 29
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Melv on Thu Nov 06, 2008 12:59 am

guys move over to myt new thread.
YOU HAVE ALL THE ANSWERS THERE.

Melv

Posts : 34
Join date : 2008-05-05

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Guest on Thu Nov 06, 2008 1:01 am

Matthew Agius (wOoKiE) wrote:jeez! admin pls rename thread "Beautiful" jew "Dejjem Tieghek Becky" ghax qisu telenovela sar hawn gejjin big-'gakkbinar' u 'tradimenti' u nejk.

Guys, take a deep breath.
HOLD IT
and relaax.

It's just a game.

Aw gbin. int adta tajjeb.
Sar panic mix-xejn lanqa li fallejna il - pajjiz! u dan issa, la jkun hemm white rocks u xi 2 clubs ohra ma tal - paintball. Lanqas biss irid nahseb. Jalla nkun irbaht the super5, ghtilkom li irbahta ma jmurx jiehu ghalih xi hadt u immur go island ma erba bjondi! X tahseb Meli!!!! jew ahjar, bjonda, sewda u brunette halli hadt ma jgerger! lol!

Guest
Guest


Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty AVLA

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 1:01 am

ok AVLA ghax aw erba iridu idaqdu ghax lahqu lalla ghadom gejien


butler

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 44

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Guest on Thu Nov 06, 2008 1:05 am

ssglen wrote:ok AVLA ghax aw erba iridu idaqdu ghax lahqu lalla ghadom gejien


butler
hemm ahna.

Glenn meta trid tista torganizza int. dur the police stations and talk to the people. i have no problem. Anzi in December you can go for the committee if you want. you will have my vote.
I have no problem in so, anzi ahjar halli ma nintrigax jiena l'ewwel wiehed. u inkun realexed halli nigi the thursday sessions.

Guest
Guest


Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  AVLA on Thu Nov 06, 2008 1:08 am

ok Glen no problem man Twisted Evil thanks talli tajt lopinjoni, issa just kemm nhalluwom jirrangaw il-kbar bejnitom... imma alissa pls tippostjax... fimnik dont worry mate

HEIL HITLER sexy Twisted Evil
AVLA
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 29
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty hello

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 1:12 am

Mario jien mux ghalik et najt ta Very Happy imma ala ma qalunix linna biex nigu nilabu emm mela mela qahna mos jew ?


butler

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 44

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Guest on Thu Nov 06, 2008 1:19 am

ssglen wrote:Mario jien mux ghalik et najt ta Very Happy imma ala ma qalunix linna biex nigu nilabu emm mela mela qahna mos jew ?
butler

Heil Glenn.
Kienet round up ta 4 min nies. 2 bottijiet birra u zewg pastizzi for my birthday, i have explaind all to pierre in the first page. lanqas lil mara ma adt ahseb u ara! issa ngibilkom bott birra ada la hadtu daqsek alikom, lanqas li ma tafuniex!
Biss hanina, veru qiskom nisa ta, hadtu daqsek alikom ghax ma adilkomx!
Issa next saturday ghandi party Steam, niltaqaw hemm filkas!. Daqsek fuss ghal 1 hour, ada niltaqaw normal hours.

Guest
Guest


Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Melv on Thu Nov 06, 2008 1:39 am

Glenn,
meta nigu as-si u no, iva qishek moza.
Jekk taqta il-kliem hazin u it-tghedit ftit ikun ghad fadal min kliemek.
Improva rraguna l-afarijiet u mhux biss kif tgharhom int imma min perspettiva ta hadd iehor wkoll.
Hekk ma tkunx egoist.

Melv

Posts : 34
Join date : 2008-05-05

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Meli - Delta on Thu Nov 06, 2008 1:42 am

Trevor ( SpiRu ) .C Team wrote:mela :

1, aeg teoritikament tar rmabo ax fuqu xD

2, foris ma giex infurmat kulhadd ax kin xiraq li inkunu hafna habab il post ...

3, kif at il pierre mhux xiraq li kin ikun hemm in nies min jigi swearing u jajat gol wicc ....ax alijha dak mhux ragel

4, emmm.....xetli iktar .........e ija alura la gibt aeg qabbelll !! xtahbell zobbok ijed man ???

Jew mhux ed tifhimni jew ma tridx tifhem.
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Meli - Delta on Thu Nov 06, 2008 1:44 am

Mark (Rambo) wrote:Stefan int hrigt il flus ghal bzonnijiet tal club mhux ghal AEGs biss, il flus tal club intnefqu fuq iktar affarijiet min AEGs, bhal licenzji u permessi ta postijiet. Issa barra min hekk, jekk mhux sejjer zball int ga ghandek AEG igifieri zgur mhux ser tuza tal club, forsi iktar minnek Marlon jista jitkellem li ghad m'ghandux AEG.Jekk hemm xi hadd ghad ghandu xi diffikulta ikellimni jew jippostja, imma dawn il minacci kolla xejn m'huma sbih.


jin ma mminaccjajt lil hadd u qatt mjien ser nazzarda naghmel ekk. La ma tifmux ha nghid il punt bmod semplici:

La l-aeg tal club intuza -------------> mela SUPPOST kienet attivita tal club -- PUNT 1

La kienet attivita tal-klub--------------> mela suppost amiltu post awn u ghedtu lill kulhadd -- PUNT 2

Simple enough or shall i break it down more? ? ? ?
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  AVLA on Thu Nov 06, 2008 1:50 am

Leave it go MELI... pls do... no use... let them fix their stuff between them... ax ahjar... Twisted Evil
ax ha nispiccaw kulhad ma jahmel lil hadd
AVLA
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 29
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Melv on Thu Nov 06, 2008 1:54 am

Meli,
ir-responsabilta li hadna il-aeg's il-hadd li ghada hija tieghi. Jien nammetti li kien zball li hadt din id-decizjoni w quddiem kullhadd niskuza ruhi tal-ghagir hazin tieghi.
Issa malli nkun naf lil min ghandi nhalli dawn il-aeg's f'ishem MTAC kun cert li hekk nghamel.
Iktar min hekk ma nistax nghidlek.
Jekk rasi trid, wahda min dawn il-granet niltaqghu w ghaqtawieli !
Jekk tridu ras xi hadd iehor jiddispjecini niddizapuntakhom imma jien il-htija ta kollox u hadd izjed!

Melv

Posts : 34
Join date : 2008-05-05

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Melv on Thu Nov 06, 2008 1:55 am

listen guys it's getting too much to keep track of two posts.
move over to my post and lets all talk there.

Melv

Posts : 34
Join date : 2008-05-05

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Meli - Delta on Thu Nov 06, 2008 2:00 am

Melv wrote:listen guys it's getting too much to keep track of two posts.
move over to my post and lets all talk there.

OK
Meli - Delta
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 30
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty aw int melv

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 11:39 am

meta nigu as-si u no, iva qishek moza.
Jekk taqta il-kliem hazin u it-tghedit ftit ikun ghad fadal min kliemek.
Improva rraguna l-afarijiet u mhux biss kif tgharhom int imma min perspettiva ta hadd iehor wkoll.
Hekk ma tkunx egoist.


jien kiteb kif ir ried ghax jien ma nipredi il hat u moza int u min mar jilab il handeq ghax minalijom umux sajsier jaf hat mux veru jwbutler

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 44

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty melv melv melv melv melv melv melv melv melv

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 11:55 am

MELV melv melv melv melv melv int lewwel qat ma tigi u tall kunitat jacetta tamel loba sigrita min certu nies
TIETA TADLI LALA LINNA MATUNIEX ???????????? ISSA IBAT MUX IL NOZA HA NARA XIETAD LEWAL KONTRA IL BIBNIJA U BAT TIHU IN NIES TALL BIDNIJA JILABU NIEGHEK ONT OK JEW LOLOLOLOLLOO KEMM EDIEN SEW ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? IBAT ISSA HANARAK KEMM INT RAGEL ??????????????? HA KUN JAF KUL HAT GARA MUX KOLLA SKUZI . JIEN NAT LIN HAS U INTTOM KOLLA TIBZAW ??????????????????LOLOLLLLLOOLLOLOLOLOLOLO

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 44

View user profile

Back to top Go down

Morning sessions - Page 4 Empty Re: Morning sessions

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 4 of 4 Previous  1, 2, 3, 4

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum